มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู็ปกครอง และน้องๆ ในความดูแลของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในช่วงโควิด 19 ระบาด ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ