มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สำนักงานสรรพากร พื้นที่ 10 กรุงเทพฯ

สำนักงานสรรพากร พื้นที่ 10 กรุงเทพฯ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ