มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สมาชิก BNI ABUNDANCE

สมาชิก BNI ABUNDANCE มอบเงินจากการจัดกิจกรรม วิ่ง มอบรายได้สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จำนวน 47,325 บาท
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

img_9674


ย้อนกลับ