มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สมาคม ส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ

สมาคม ส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ มอบแอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 80 กก.ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในช่วงระบาดของโควิด -19 ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ