มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ

สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ มอบหน้ากากผ้า ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อมอบให้กับผู้ปกครอง และน้องๆที่มารับบริการ ที่มูลนิธิฯ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ