มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน มอบสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ