มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดย พระพรหมวชิรสุธี เจ้าอาวาส พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ