มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ร้านมหาดไทยสนุ้กเกอร์

พี่จากร้านมหาดไทยสนุ้กเกอร์ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมอบสิ่งของให้มูลนิธิฯเพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ