มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มูลนิธิกสิกรไทยได้นำชุดกระเป๋ารับขวัญลูกน้อย

มูลนิธิกสิกรไทยได้นำชุดกระเป๋ารับขวัญลูกน้อย จำนวน 150 ชุด ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพืการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ