มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบสิ่งของและเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

IMG_9054


ย้อนกลับ