มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท พีเอฟพี เทรดดิ้ง จำกัด

พนักงานบริษัท พีเอฟพี เทรดดิ้ง จำกัด มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯต่อไป
ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ