มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้บริหาร บริษัทวิทัล ไลฟ์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) บริษัท กี้วินบิล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ผู้บริหาร บริษัทวิทัล ไลฟ์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) บริษัท กี้วินบิล จำกัด (สำนักงานใหญ่) และคุณพุฒิพงศ์  อัสสรัตนกุล (บิวกิ้น)จัดกิจกรรมขายสินค้าเพื่อ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยมี ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง เป็นตัวแทนรับมอบ ขอบคุณมากค่ะ

 


ย้อนกลับ