มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทโนอาร์เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทโนอาร์เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และเงินสด จำนวน  15,275 บาท ให้กับมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ