มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บุบผา ลักษณะอารีย์ และเพื่อนๆ

บุบผา ลักษณะอารีย์ และเพื่อนๆ มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ