มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท 3 เอ็ม ฟูด โปรดัก จํากัด

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนจาก บริษัท 3 เอ็ม ฟูด โปรดัก จํากัด  มอบขนมให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
ขอบคุณมากค่ะ

 


ย้อนกลับ