มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 62 บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด มอบรายได้จากการจัดพิมพ์ ส.ค.ส. ราย มูลนิธิเพื่อเด็ก โดยมีผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเป็นผู้รับมอบ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ