มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท เอวี ดิจิตอล เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณอรดา สุวรรณกรสกุลและเพื่อนๆ (บริษัท เอวี ดิจิตอล เซ็นเตอร์ จำกัด) ร่วมบริจาคสนับสนุนของรางวัลในงาน “ของขวัญส่งสุขสู่ครอบครัวเด็กพิการ”


ย้อนกลับ