มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท เอฟโวลูชั่นอาร์ต จำกัด

บริษัท เอฟโวลูชั่นอาร์ต จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและมอบสิ่งของให้มูลนิธิฯเพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะย้อนกลับ