มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท เพลย์ แอนด์ มิวสิค จำกัด

บริษัท เพลย์ แอนด์ มิวสิค จำกัด มอบสิ่งของให้กับผู้นิธิเพื่อเด็กพิการ และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในการฟื้นฟูเด็กสมองพิการ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

img_0821


ย้อนกลับ