มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท สยามทรัพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท สยามทรัพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบทุนเพื่อจัดซื้อไส้กรองเซรามิก และไส้กรองคาร์บอน สำหรับเปลี่ยนไส้เครื่องกรองน้ำของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ