มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท พีวายโอดี จำกัด

บริษัท พีวายโอดี จำกัด มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ