มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท บี เอ็ม เอ็ม เรสเตอรองท์ กรุ๊ป

บริษัท บี เอ็ม เอ็ม เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด มอบเงิน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ