มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท ทีเอ็นพี เซอร์ติฟายด์ จำกัด

บริษัท ทีเอ็นพี เซอร์ติฟายด์ จำกัด มอบเงินจำนวน 4,999 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ