มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท ดี แอนด์ ที อินเตอร์ เทรดดิ้ง

บริษัท ดี แอนด์ ที อินเตอร์ เทรดดิ้ง มาบริจาคสิ่งของและเงินให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ