มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด 

บริษัท ดี พี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด มอบสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับครอบครัวเด็กพิการ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ