มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท ดีโฮลี่ ธานา จำกัด 

บริษัท ดีโฮลี่ ธานา จำกัด มอบสิ่งของ และเงิน ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองและน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ