มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากการจัดคอนเสิร์ต Rhythm of BEAU SUNITA วันที่ 23-24 พ.ย.62 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ โดยมีกรรมการ/เหรัญญิก คุณสมหญิง สุนทรวงษ์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว ร่วมกับผู้บริหารและศิลปิน


ย้อนกลับ