มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 ที่ผ่านมา บริษัท จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณอดิศร์ พฤกษ์พัฒนรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท โดยมี ดร. สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ


ย้อนกลับ