มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด มอบสิ่งของจำเป็น ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครอง และน้องในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ