มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560  ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเข้ารับเงินบริจาค โดย พญ. นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมในการฟื้นฟูเด็กสมองพิการ ณ  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4


ย้อนกลับ