มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทไอเดียเฮ้าส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

พนักงาน บริษัทไอเดียเฮ้าส์ เซ็นเตอร์ จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆและมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ

 


ย้อนกลับ