มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทไร่รวมใจ

ตัวแทนจากบริษัทไร่รวมใจ มอบข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ