มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิฯจำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

CSC_0448 DSC_0418 DSC_0427 DSC_0431 DSC_0436 DSC_0438


ย้อนกลับ