มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทเอเซ็ดคิง จำกัด

บริษัทเอเซ็ดคิง จำกัด(ไฮวิว กล้องวงจรปิด) เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นจำนวน 16,529 บาท เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

IMG_1632 IMG_1636 IMG_1639 IMG_1641

 
 

ย้อนกลับ