มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทเอลเดอร์แคร์ โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัทเอลเดอร์แคร์ โซลูชั่นส์ จำกัด มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมการฟื้นฟูของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ