มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทเอลิเซี่ยม คอนไฟน์เม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ,Tong Yoke Chuan ,Low Chee Wah

บริษัทเอลิเซี่ยม คอนไฟน์เม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ,Tong Yoke Chuan ,Low Chee Wah มอบสิ่งของให้กับ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ขอบมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ