มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทเทิร์น ออนดิจิตอล เอเจนซี้

บริษัทเทิร์น ออนดิจิตอล เอเจนซี้ มอบเงิน จำนวน 22,150 บาท พร้อมสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ