มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทมาสเตอร์เกษตรเอไอเทค จำกัด

บริษัทมาสเตอร์เกษตรเอไอเทค จำกัด มอบเงิน และเมล่อนญี่ปุ่นให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจรรมของมูลนิธิฯต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ