มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัททีวีบูรพา

บริษัททีวีบูรพา มองสิ่งของร่วมกิจกรรมตลาดเดินได้ ครั้งที่ 6 ณ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558

IMG_9047


ย้อนกลับ