มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทถ้วยทองโอสถ จำกัด

บริษัทถ้วยทองโอสถ จำกัด มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ