มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล ประเทศไทย จํากัด

บริษัทคาโอ อินดัสเตรียล ประเทศไทย จํากัด มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งต่อให้กับผู้ปกครองในความดูแล ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ