มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตลาดพร้าว

บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตลาดพร้าว มอบเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ