มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

น้องกณภัทร์และครอบครัว

น้องกณภัทร์และครอบครัวมอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ