มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นิติบุคคลอาคารชุดวิฟฟ์ โชคชัย 4

นิติบุคคลอาคารชุดวิฟฟ์ โชคชัย 4 มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรม ของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ 


ย้อนกลับ