มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียน โรงเรียน บ ดิน เดชา สิงห เสนี 2

นักเรียน โรงเรียน บ ดิน เดชา สิงห เสนี 2 ม.6/6 มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไป ขอบคุณค่ะ

 


ย้อนกลับ