มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียนโรงเรียน บดินทรเดชา

นักเรียนโรงเรียน บดินทรเดชา จำนวน 20 คน ทำความสะอาดบริเวณ สวนบำบัด และเก็บวัชพืชในสวน
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

IMG_7842 IMG_7849 IMG_7850 IMG_7851 IMG_7852


ย้อนกลับ