มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ชั้น ม. 5 

นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ชั้น ม. 5  จัดกิจกรรมโครงงานตลาดนัดธุรกิจ เพื่อหาเงินมาซื่อสิ่งของ มอบให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ