มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

อาจารย์และ นักเรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ มอบนมให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ ต่อไป ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ