มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ( บดินทร์ 3 ) ชั่น 6/5

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ( บดินทร์ 3 )  ชั่น 6/5 มอบสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการเพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิต่อไป ขอบคุณค่ะ


ย้อนกลับ