มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียนนวดไทย อ. นิทรา

นักเรียนนวดไทย อ. นิทรา เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครองและน้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากครับย้อนกลับ